PONOWNE OTWARCIE PRZEDSZKOLA OD 18 MAJA 2020

Z przyjemnością informujemy, że w związku z ograniczeniem obostrzeń przedszkole "Misia Wojtka" od 18 maja 2020 roku zostało ponownie otwarte i świadczy obecnie zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wprowadzone w związku z epidemią zajęcia zdalne są nadal realizowane.
Rozporządzenia oraz wytyczne wyżej wymienionych organów wprowadziły obowiązek zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Sumiennie przygotowaliśmy się do prowadzenia zajęć w reżimie sanitarnym. Przeprowadziliśmy gruntowną dezynfekcję przedszkola. Poza codzienną dbałością o czystość i higieniczne warunki, nasza placówka została odpowiednio wyposażona w środki odkażające i ochronne. Wprowadziliśmy też szereg niezbędnych procedur, począwszy od nowej organizacji procesu codziennego przyjmowania dzieci, przez zmienioną organizację zajęć czy wydawania posiłków. Informacje na temat szczegółów wprowadzonych zmian przedstawiane są bezpośrednio rodzicom dzieci uczęszczającym do naszego przedszkola.